Doorvoercondensatoren

Wanneer doorvoercondensatoren in verbinding staan met de behuizing, bieden ze bescherming tegen common-mode interferentie en asymmetrische stoorspanningen, welke voornamelijk ontstaan als gevolg van potentiaalverschillen in het aardingsnetwerk. Over het algemeen geldt een demping van 20 [dB/decade] vanaf de frequentie: fg=1/(2*π*R*C) waarbij voor R = 50 [Ω] gerekend kan worden.