EMI filter: graag, maar dan wel als de optimale keuze

Een EMI filter is een uitstekende oplossing om EMI te lijf te gaan. De achter EMI filtering liggende technieken zijn goed uitgebalanceerd en zeer effectief.

Tegelijk is natuurlijk altijd de vraag: in hoeverre is een EMI filter nu echt nodig? Zijn er geen andere oplossingen die de kosten eerder kunnen drukken dan EMI filters die bestaan uit condensatoren en spoelen?

Hier komt de totaalproblematiek met betrekking tot EMC en EMI aan de orde. Vertaling van deze totaalproblematiek naar een totaaloplossing is de eigenlijke opgave. EMI filters spelen daar een rol in, maar zeker niet de enige rol.

Wellicht is shielding voldoende, al dan niet in de vorm van een metalen afscherming of het gebruik van geleidende coating. Misschien is aanvulling nodig in de vorm van absorbers. Wellicht is een EMI filter inderdaad de juiste oplossing, al dan niet in combinatie met andere afschermingstechnieken.

Juist nu het kostenaspect steeds duidelijker gaat tellen in elke afweging om elektromagnetische interferentie te onderdrukken, is de interne expertise voor een elektronisch of elektrotechnisch product vaak niet meer voldoende. Aanvullende expertise wordt van belang.

Wie EMI breder wil trekken dan EMI filters doet er goed aan een expert als Eemccoimex te overwegen. Eemccoimex is leverancier van het gehele gamma aan afschermingsmethodieken. Het bedrijf maakt een speerpunt van goede voorlichting over alle voorliggende EMI/EMC opties. Zie hiertoe onder andere hun contactformulier.