Geautomatiseerd

Emissiemetingen en immuniteitstesten met een antenne worden veelal uitgevoerd in meer dan één polarisatie. Om de polarisatie van de antenne eenvoudig aan te passen, kan ervoor worden gekozen om dit geautomatiseerd te doen. Middels glasfibercommunicatie wordt een motor bediend welke is bevestigd aan de antennemast. De motor draait dan in 5-10 seconden de antenne 90°. Vooral in een (semi-) anechoïsche kamer scheelt dat veel arbeid en risico op beschadigingen rondom het loopgedeelte.

Nog een stap verder is een volledig geautomatiseerde antennemast. De bediening vindt op afstand plaats middels een glasvezelverbinding. De antenne wordt automatisch naar boven gehesen of neergelaten en ook het veranderen van de polarisatie gebeurt op deze manier.

Onze volledig geautomatiseerde antennemast is onontbeerlijk tijdens emissiemetingen in een semi-anechoïsche kamer. Meestal wordt een meting uitgevoerd waarbij een draaitafel met EUT aan te pas komt. Wij kunnen zorgen voor software waar bij de: antennemast, draaitafel en meetontvanger gezamenlijk een programma aflopen waardoor de complete emissiemeting autonoom wordt uitgevoerd.