Enkele spoelen

Deze spoelen worden veelal toegepast voor het onderdrukken van differential-mode verstoringen. Eveneens worden ze gebruikt als opslagspoelen in schakelende voedingen met schakelfrequenties lager dan 50 [kHz]. Typische applicaties zijn: het dempen van verstoringen door thyristorschakelingen, dimmers, solid state relays, enz. Dit zijn over het algemeen verstoringen lager dan 1 [MHz].

De spoelen hebben een ringkern van ijzerpoeder omwikkeld door één geleider. In vergelijking met een ferrietkern is de opgegeven inductiewaarde lager. Afhankelijk van het materiaal en formaat van de ringkern veroorzaakt de stroom door de spoel gedeeltelijke verzadiging waardoor de inductiviteit afneemt. De opgegeven inductiewaarde is daarom de waarde zonder werkstroom. Bij differential-mode verstoringen met lage frequenties speelt de parasitaire koppeling over de windingen geen rol. Daarom kunnen de spoelen met meerdere lagen omwikkeld worden wat weer ruimtebesparend werkt.