Ons aanbod in stralingsmeetapparatuur

Om op locatie snel en effectief magnetische en elektrische veldsterktes te meten, bieden we verschillende handheld apparatuur aan. Door een generiek modulair systeem van plug-and-play sensoren is het meetbereik enorm. Firmware wordt up-to-date gehouden via de verbinding met een PC.

Meerdere sensoren kunnen simultaan worden aangesloten en met de 16 bit A/D converter worden bemonsterd. Efficiënte data reductie vindt plaats met behulp van de verscheidene opslag modi. Met een PC kan de bemeten data worden geanalyseerd.

Overzicht van beschikbare sensoren:

  • Basiseenheden: digitale signalen, spanningen (AC/DC), stroom, weerstand, frequentie etc.
  • Elektromagnetische velden: statische en dynamische elektrische en magnetische velden
  • Temperatuur, vochtigheid, luchtdruk: Temperatuur via thermokoppel en PT-100, etc.: lucht en materiaal vochtigheid, druk
  • Gas: Concentraties van zuurstof, koolmonoxide en veel meer…
  • Chemische eenheden: Zuurgraad, redox waarde, geleiding, opgelost zuurstof en veel meer…
  • Stroming: In gassen en vloeistoffen via anemometer en thermo-anemometer
  • Licht, geluid: Lichtopbrengst, geluidsniveau
  • Radioactiviteit: Alpha-, Beta- en Gamma straling
  • Speciale sensoren: Overige te meten eenheden, ontwikkeld op verzoek.

Met onze nieuwste meter op zakformaat worden velden in het frequentiebereik van 10 [Hz] tot 400 [kHz] bemeten met een resolutie van 1 [nT] en 0.1 [V/m]. Peak-hold en limiet-alarm zijn functies welke tijdens een gebruikersmeting worden benut. Met een geheugen van 1 [GB] en een bemonsteringsinterval instelbaar van 0.25 – 60 [sec] kan de meter als compacte data logger worden gebruikt. Met de intuïtieve software heeft u duidelijk management over uw data.